low water


low water
N-UNCOUNT
Low water is the same as low tide.

English dictionary. 2008.

Look at other dictionaries:

  • Low water — Low Low (l[=o]), a. [Compar. {Lower} (l[=o] [ e]r); superl. {Lowest}.] [OE. low, louh, lah, Icel. l[=a]gr; akin to Sw. l[*a]g, Dan. lav, D. laag, and E. lie. See {Lie} to be prostrate.] [1913 Webster] 1. Occupying an inferior position or place;… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • low water — n. 1. water at its lowest level, as in a stream 2. LOW TIDE …   English World dictionary

  • low water — n [U] the time when the water in a river or the sea is at its lowest level →↑high water …   Dictionary of contemporary English

  • low water — ► NOUN ▪ low tide …   English terms dictionary

  • low water — low water, adj. water at its lowest level, as in a river. [1520 30] * * * …   Universalium

  • low water — noun uncount the time when the water in a river or the ocean is at its lowest level …   Usage of the words and phrases in modern English

  • low-water — See low water. * * * …   Universalium

  • low-water — adj. Low water is used with these nouns: ↑mark …   Collocations dictionary

  • low water — nuosėkis statusas Aprobuotas sritis hidrometeorologija apibrėžtis Ilgą laiką (pvz., visą sezoną) išliekantis žemas upės vandens lygis ir mažas vandens debitas, labai sumažėjus ar visai nutrūkus paviršiniam pritekėjimui. atitikmenys: angl. low… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • low water — žemas vanduo statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jūrų ir vandenynų potvynių ir atoslūgių metu esantis žemiausias vandens lygis tam tikrame taške. atitikmenys: angl. low water vok. Niedrigwasser, n rus. межень, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas